Förbättrade vegetabiliska oljor för färger

Vegetabiliska oljor har en lång tradition som råvara till färger. Den traditionella oljefärgen är oftast lufttorkande och baserad på linolja eller motsvarande vegetabilisk olja. Dessa färger torkar genom att en kemisk reaktion mellan luftens syre och oljemolekylerna skapar en strukturuppbyggnad varvid färgen torkar. Torkförloppet är emellertid relativt långsamt och lämpar sig därför mindre bra för industriell ytbehandling där en snabb torkning oftast är önskvärd.

chevron-down