Förberedelse för höstvetesådd

Behovet av bra förfrukter till höstvete i Mellansverige är stort. Våroljeväxterna brottas med problem men höstraps är en möjlighet bara den kan etableras i tid och övervintra. Ett bra sätt att lära sig mer är att som Per Nilsson testa olika etableringstekniker hemma på den egna gården.
chevron-down