Förfruktseffekt av ängssvingelfrövall.

Fyra försök visade små, men statistiskt säkra skillnader i förfruktseffekt av ängssvingel, timotej och foderlosta med och utan insådd av vitklöver.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down