Förfruktsraps kartlagd med tysk precision

Högre och stabilare skördar av vete är förfrukten raps främsta adelsmärken. Högre kvävemineralisering, sanering av rotsjukdomar och bättre markstruktur är förklaringen. Det konstaterar Olaf Christen som med tyskt sinne för ordning har studerat förfruktsvärdet av raps under nästan 15 år av sitt liv.
chevron-down