Förhandling om nya riktlinjer pågår

Vallfröbranschen har haft gemensamma riktlinjer som gällt sedan 2016 års skörd. En översyn av dessa påbörjades våren 2020 och målsättningen är att de ska vara färdigställda inför skördeåret 2021.
chevron-down