Förlängt skärbord ger mer frö

Använd alltid sidokniv vid tröskning av oljeväxter. I kombination med förlängt skärbord kan spillet minskas med 100 kilo per hektar.
chevron-down