Förlust av rödklöver ett större hot mot humlor än Biscaya

Klöverspetsvivlar kontrolleras effektivt med Biscaya, där den aktiva substansen är neonikotinoiden tiakloprid. Det har funnits en osäkerhet kring om Biscaya även påverkar pollinatörerna. Men i en studie fann vi ingen negativ påverkan på humlesamhällen av Biscaya. Istället var rödklöverfält i närheten viktiga för humlesamhällenas
utveckling.
chevron-down