Försök i höstraps med olika utsädesmängder

Hybridsorter skall sås med lägre utsädesmängd än linjesorter. Fältgrobarheten kan påverkas kraftigt av ogynnsamma betingelser och fel såteknik.
chevron-down