Fortsatt frövallsputsning på hösten

Putsning strax efter skörd uppföljt av putsning 15 september i mellersta Sverige och 1 oktober i södra Sverige gäller fortfarande. Det visar resultaten efter 2 av 3 års försök med putsning och kvävegödsling i rödsvingel och rörsvingel.

chevron-down