Fortsätt putsa som tidigare

Resultaten av 3 års försök med putsning och kvävegödsling i rödsvingel och rörsvingel i Skåne visar att de vedertagna rekommendationerna om putsning strax efter skörd uppföljt av putsning runt 1 oktober fortfarande gäller.

chevron-down