Fortsatt uppåt för vallfrö

Spannmålspriserna har dalat betänkligt sedan förra årets rekordnivåer. Men låga frölager runt om i världen och minskande arealer gör att fröpriserna 2008 och kanske 2009 kan ligga kvar på samma nivå som 2007. Variationen i efterfrågan mellan fröslagen är dock stora.
chevron-down