Framtidens raps

Gunnarshög har under många år utvecklats till en betydelsefull aktör och inspiratör för utveckling av svensk rapsodling och svenska rapsoljeprodukter. Man har kommit långt och satsar på bred front med full kraft för fortsatt utveckling – för det mesta är ogjort!
chevron-down