Frö förenar

Kunskapsutbytet inom den svenska fröodlarkåren är kraftfullare än någonsin förr. Fem ERFA-grupper träffades i Skåne/Halland 2012 för diskussioner kring odlingsteknik m.m. I år planeras verksamheten att utökas med grupper i Mellansverige samt våroljeväxtodling i Halland och höstoljeväxter i Blekinge.
chevron-down