Frö- och foderskörd fungerar bra i timotej.

Sex försök visade att foderskörd av timotejåterväxten inte hade någon negativ inverkan på fröskörden året efter.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down