Fröodling av ekologisk timotej med insådd av subklöver och Trifolium alexandrinum.

Ett försök visade att samodling med subklöver eller Trifolium alexandrinum gav merskörd i en ekologisk förstaårsvall med timotej. I Norge rekommenderar man att så en blandning av 5-7 kg/ha timotej och 10-12 kg/ha subklöver vid fröodling av ekologisk timotej om man inte har tillgång till mycket stallgödsel.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down