Fröodling av ekologisk timotej med insådd av subklöver.

I tre storskaliga försök gav samodling av timotej och subklöver en merskörd på 80 kg frö/ha jämfört med odling av timotej i renbestånd. I Norge rekommenderar man att så en blandning av 5-7 kg/ha timotej och 10-12 kg/ha subklöver vid fröodling av ekologisk timotej om man inte har tillgång till mycket stallgödsel.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down