FRÖODLING AV RAJ- OCH RÖRSVINGEL I SVERIGE

En litteraturstudie och sammanställning över svenska och internationella försök med fröodling av raj- och rörsvingel genomförd av Marcus Olsson och Hanna Olofsson vid lantmästarprogrammet 2009. Dessutom genomfördes en enkät till alla svenska odlare av raj- och rörsvingel för att kunna ta del av deras erfarenheter, och för att kunna jämföra deras resultat med försöksresultaten.
chevron-down