Fröodlingen försiktigt positiv

Frömarknaden har varit hårt pressad en tid. Det finns nu positiva signaler för flera fröslag vilket är viktigt att ta hänsyn till vid en långsiktig analys av odlingens konkurrenskraft.
chevron-down