Fröodlingen växer

Den svenska fröodlingen växer och stärks på den internationella marknaden. Här spelar en hög kvalitet ofta en stor och avgörande roll för att kunna ta ut ett bra pris. Fröarealerna ökar kontinuerligt och förväntas bli 17 000 hektar 2018, varav en tredjedel är ekologisk odling.
chevron-down