Fröproduktion av engelskt rajgräs, vitklöver och rödklöver i renbestånd och samodling i ekologisk produktion

Åtta försök viste att det är svårt att få en bra skörd av både gräsfrö och klöverfrö samma år. På gårdar med mycket kväve dominerade det engelska rajgräset medan klövern dominerade på växtodlingsgårdarna.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down