Fröskörd, gröngödsling eller foderskörd i förstaårsvallar av ekologisk timotej?

Tre försök viste att man ofta bör skörda frö i förstaårsvallar av timotej i stället för att putsa dem eller ta en foderskörd. Man bekämpar visserligen baldersbrån i förstaårsvallen med putsning eller slåtter men kan få stora problem med vitklöver i andraårsvallen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down