Fröskörd i förstaårsvallar av engelskt rajgräs

Tre års försök viste inget samband mellan antalet fertila skott och fröskörden i förstaårsvallar av engelskt rajgräs.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down