Fröskörd i förstaårsvallar av rödsvingel

Tre års försök viste att fröskörden i förstaårsvallar i rödsvingel hänger ihop med antalet av fertila skott på våren – ju fler fertila skott desto högre fröskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down