Fukt på botten avgör uppkomsten

Etableringen av vårraps bygger på god fröplacering där fukt, sådjup och avdunstningsskydd samverkar. Men fukten är viktigare än sådjupet, trots att vårrapsfröet bara väger några milligram. Så checka noggrant fukten på såbotten.
chevron-down