Fullpackade fältvagnar på östgötavandring

Den 5/5 samlades på 5 fältstationer 110 medlemmar i Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. Kväve, sortval, svamp, insekter och ogräs täckte in en rejäl del av höstrapsodlingens svåra konst.
chevron-down