Fungicidbehandling i höstraps 2003.

Sponsorförsök i Skåneförsökens regi. 12 försöksled med 4 preparat på 5 försöksplatser.
chevron-down