Fungicidbehandling i höstraps

L15-8420, fem försök, 2003, resultatblankett seriesammanställning.
chevron-down