GCIRC tekniska möte med fokus på insekter

Virusläget i världen gjorde att GCIRCs tekniska möte fick avhållas digitalt. I fokus för mötet stod insektsproblematiken i den globala rapsproduktionen.

chevron-down