Gemensamma krafttag krävs mot invasiva gräsogräs

I ett europeiskt perspektiv har
Sverige varit relativt förskonat från svårhanterade karantänskadegörare, kraftfulla insektsangrepp och invasiva ogräsarter. Situationen har ändrats och Sverige måste nu ta krafttag för att hantera situationen. Nolltolerans mot vissa ogräs, observans vid halm- och gödselhantering samt maskinanvändning är några viktiga punkter.
chevron-down