Genteknik med förhinder

GMO kan ge fördelar för lantbruket. Men industri, handel och konsumenter är tveksamma till genteknik i maten.
chevron-down