Glöm inte P till höstrapsen

Höstraps är en P-krävande gröda. En pågående försöksserie visar merskördar på ca 300 kilo per hektar när höstrapsen förses med N, P och K i stället för bara N vid sådd.
chevron-down