GMO-raps ökade inte risken för resistens

Införandet av GMO-raps med resistens mot ogräsmedel har varit mycket positiv för den kanadensiska rapsodlingen. Odlarna är nöjda, odlingen har ökat och lönsamheten har förbättrats. En omfattande studie visade också att en ökad användning av Roundup inte har medfört ökad resistensen mot detta medel hos ogräsen.
chevron-down