God tillgång på frö i EU

Efter några år med stora arealer och höga skördar finns det idag god tillgång på frö från många fröslag vilket speglas i lägre priser. Europas totala gräs- och klöverareal minskade 2023 med 5% jämfört med 2022 och förväntas minska ytterligare 2024.

chevron-down