Gödsling av ängssvingel höst och vår.

13 försök i södra Sverige 1998-2003 visade att den ekonomiskt optimala gödslingen i ängssvingelfrövall var ca 120 kg/ha kväve där hälften tillfördes på hösten och hälften på våren. Det spelade ingen större roll om man fördelade kvävet på våren tidigt, sent eller delade kvävegivan.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down