Gödsling av rödsvingel sen vår

Tre försök viste att sen gödsling med 30 kg/ha N i mitten av maj endast var lönsamt om skördepotentialet i fältet var stort. Skördepotentialet definierades i försöken som ett stort antal fröbärande skott per kvadratmeter.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down