Gödsling av vitklöver

Två försök viste att det inte gav högre skörd att gödsla vitklöver med 30 kg/ha kväve tidigt på våren. Tre olika gödselmedel testades.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint


chevron-down