Gödsling med mangan i engelskt rajgräs

Två försök viste att tillförsel av mangansulfat gav en liten men icke-signifikant merskörd i engelskt rajgräs. Det fanns inga synliga bristsymptom i försöken.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down