Gödsling med olika typer av mineralgödselmedel i engelskt rajgräs

Två försök i engelskt rajgräs visade att Urea var ett sämre kvävegödselmedel än Ammoniumnitrat och Kalkammonsalpeter. Urea är beroende av fukt i form av nederbörd eller bevattning direkt efter gödsling för att ge en bra kväveeffekt.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down