Gödslingsförsök i ekologisk höstraps

Suggflyt var lönsammast i ett försök 2006 utanför Landskrona, med jämförelse av tre kvävegödselmedel i ekologisk höstraps.Försöken fortsätter 2007 med hönsgödsel, Biofer och rötrest.
chevron-down