Graduerad kvävetillförsel vid hjälp av Yara N-sensor i engelskt rajgräs

Två försök viste att kvävetilldelning vid hjälp av Yara (Hydro) N-sensor inte gav signifikanta merskördar i engelskt rajgräs jämfört med vanlig spridning av mineralgödselmedel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down