Gråmögel
Kännetecken

Angrepp orsakar en brunfärgad röta på stjälken. På
angripna ställen bildar mycel och sporer ett grått mögelludd
utan svarta prickar. Platta, mörka sklerotier bildas ibland utanpå
stjälken.


(Information från Växtskyddscentralerna)chevron-down