Gräsfröhalm innehåller mycket kväve

Gräsfröhalm innehåller mycket kväve och ca 40% av kvävet kan tas upp av frögrödan på hösten. Hackningen av fröhalmen gav ingen skördeminskning året efter i engelskt rajgräs.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down