Gräsfröhalm innehåller mycket kväve.


Gräsfröhalm innehåller mycket kväve och ca 40% av kvävet kan tas upp av frögrödan på hösten. Hackningen av halmen gav en skördeminskning året efter i rörsvingel etablerad på 12 cm radavstånd men inte i rörsvingel etablerad på 24 cm radavstånd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down