Gräsmott - nygammalt gissel i gräsfröodlingar

Gräsmott är en delvis jordboende insekt som kan skada gräs- och stråsädesplantor genom att gnaga av strået strax under markytan med döda plantor som följd.

chevron-down