Grund bearbetning före vårrapssådd kan fungera utmärkt

Etablering av våroljeväxter på lerjord kan fungera bra med bara någon form av grund bearbetning före sådd också på lerjordar visar nya försök. Men försöken visade att inga växtrester fick störa de känsliga våroljeväxtplantorna under etableringsfasen. En glyfosatbehandling var helt avgörande för skörderesultatet
chevron-down