Gulskålar ger dig koll på läget

Insekter är nyckfulla skadegörare i oljeväxter. Men genom att fånga dem i gulskålar får man god vägledning om inflygning, antal, och behov av bekämpning. Gulskålar finns nu tillgängliga för gemene lantbrukare tack vare samarbete mellan SFO och VÄXTAB.

chevron-down