Gunilla Berg - stark växtskyddsprofil

Att samla, analysera och förmedla växtskyddskunskap till svenskt lantbruk har varit Gunilla Bergs signum under alla hennes år på Jordbruksverkets Växtskyddscentral.

chevron-down