Hackning eller borttagning av fröhalm i ängsgröe.

Ett försök visade att hackning av fröhalmen var ett alternativ till bortföring av fröhalmen i ängsgröe. Det är dock enklare att få en jämn fördelning av den hackade fröhalmen i försök än i praktisk odling.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down