Hackning eller borttagning av fröhalmen i engelskt rajgräs

Ett försök viste att hackning av fröhalmen var ett alternativ till bortföring av fröhalmen i engelskt rajgräs. Det är dock enklare att få en jämn fördelning av den hackade fröhalmen i försök än i odling i praktiken.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down