Håll frövallen fri från ogräs

Tema: Ogräs
Vilka möjligheter har vi att bekämpa ogräsen i oljeväxter och vallfrö? Birger Jennéus på Ogräs- och växtskyddscentralen i Linköping ger råd.
chevron-down